Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” 13 Nisan 2013 tarih ve 28617 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Etik Kurul Standart İşleyiş Yöntemi Esasları” ve ilgili diğer mevzuata göre kurulmuştur.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, gerek Üniversitemizin birimlerinden, gerekse başka kurum ve kuruluşlardan yapılan başvurulardan biyo-yararlanım, biyo-eşdeğerlik çalışmaları dışında kalan ve Yönetmelik kapsamında olan ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı (ilaç, biyolojik ve tıbbi ürünler ile tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler dışında, insanlar üzerinde gerçekleştirilecek olan yeni bir cerrahi yöntem araştırması, kök hücre nakli araştırması, doku nakli araştırması veya organ nakli araştırması) klinik araştırmalar hakkında bilimsel ve etik yönden değerlendirme yaparak görüş bildirecektir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ayrıca Yönetmelik kapsamı dışında kalan “retrospektif çalışmalar” ve insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak olan “girişimsel olmayan araştırmalar” hakkında da bilimsel ve etik yönden onay için değerlendirme yapacaktır.

E.Ü. Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

ETİK KURUL BAŞVURULARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

1- Başvuru Formlarını Etik Kurul Sekreterliğine hem basılı hem elektronik ortamda (Cd,Usb-Bellek) ayrı olarak hazırlanmış şekilde teslim ediniz.
2- Formları eksiksiz ve özenli bir şekilde doldurunuz. ( Özellikle Materyal Metodu ) söz konusu eksikliklerin bulunması halinde başvurunuz red edilecektir.
3- Formlar ile ilgili sorularınızı etik kurulu sekreterliğine iletebilirsiniz.
4- Doldurmanız gereken ilgili Formlara Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu sayfasından ulaşabilirsiniz.

5- Etik Kurul Başvuru Dosyalarını Dosya sahibi Etik Kurul Sekreterine Kendi teslim etmek zorundadır.